Wat houdt herroepingsrecht in?

Herroepingsrecht

Als je een winkel in loopt om een product te kopen, zul je niet snel met het product de winkel verlaten zonder het product uit te proberen. Kleding pas je even aan, een koffiezetapparaat wordt van alle kanten bekeken en met die nieuwe computermuis zul je er op los klikken. Producten en diensten die via een webshop worden aangeschaft zijn niet zo eenvoudig uit te proberen. De kwaliteit – en of deze aansluit bij wat je ervan verwacht – wordt pas merkbaar wanneer je het product ontvangt en gebruikt. Het herroepingsrecht geeft je het recht voor jou onbruikbare producten terug naar de winkel te sturen, zodat je niet onnodig met deze producten en de bijbehorende kosten blijft zitten.

 

Wat houdt het herroepingsrecht in?

Herroepingsrecht, retourrecht, bedenktijd, afkoelperiode, recht op retour, recht van ontbinding: het betekent allemaal hetzelfde. Binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de koopovereenkomst kan de consument beroep doen op zijn herroepingsrecht. De overeenkomst die is gesloten met de verkoper wordt hierdoor ontbonden. Deze afkoelperiode is om twee redenen tot leven geroepen:

 • Zoals gezegd, het is niet mogelijk om een product of dienst uit te testen als deze online wordt gekocht. Daarom heeft een consument 14 dagen de tijd om dit alsnog te doen.
 • Het overrompelingseffect: dit kan het geval zijn als de consument bijvoorbeeld op straat wordt aangesproken door een verkoper. Onder aanmoediging van de verkoper is het voor de consument lastig om rustig te bedenken of hij het product of de dienst wel wil aanschaffen. De afkoelperiode geeft hem de kans om dit thuis nog eens te overdenken.

 

Wanneer geldt het herroepingsrecht?

In officiële termen heeft een consument recht op retour als hij/zij met een handelaar een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte heeft afgesloten. Wat houdt dit precies in?

 • Een consument is een persoon die een product of dienst aanschaft voor zijn eigen geluk of voortbestaan.
 • Een handelaar verkoopt producten en/of diensten met als doel winst te maken.
 • Een overeenkomst op afstand wordt gesloten zonder dat de consument en de handelaar tegelijk in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Dit wordt bijvoorbeeld telefonisch gedaan, of via internet.
 • Een overeenkomst buiten de verkoopruimte wordt afgesloten terwijl de consument en de handelaar wel tegelijk aanwezig zijn, maar in een ruimte anders dan de verkoopruimte van de handelaar, bijvoorbeeld op straat.

 

De herroepingstermijn

De consument kan binnen 14 kalenderdagen beroep doen op zijn retourrecht. Deze periode wordt ook wel de herroepingstermijn genoemd. De dag waarop deze termijn in gaat geldt niet als één van deze 14 dagen. Doet de consument bijvoorbeeld een aankoop op de 1e dag van de maand, dan loopt de termijn af op de 15e dag van de maand, op het einde van het laatste uur van deze dag. Als dit een zaterdag, zondag of feestdag is, dan loopt de termijn af op de eerstvolgende werkdag.

 

Wanneer de koopovereenkomst is gesloten, en dus wanneer de herroepingstermijn start, is afhankelijk van het type overeenkomst:

 • Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de herroepingstermijn start vanaf de dag dat de overeenkomst wordt gesloten. Dit geldt voor overeenkomsten zoals een nieuwe energieleverancier. Als de consument vraagt om levering binnen de herroepingstermijn, dan is de dienstverlener verplicht om te leveren. Wordt de dienst alsnog door de consument herroepen, dan moet hij het gebruikte deel wel betalen.
 • Koopovereenkomst: de herroepingstermijn start zodra de consument het bestelde product heeft ontvangen. Als meerdere producten zijn besteld tijdens één bestelling, en deze worden afzonderlijk van elkaar geleverd, dan start de termijn zodra het laatste product is ontvangen. Gaat het om een abonnement, bijvoorbeeld van een tijdschrift, dan start de termijn zodra het eerste tijdschrift is ontvangen.

 

Uitpakken en proberen

Na het ontvangen van een product heeft de consument het recht om dit product te inspecteren. Voldoet het aan de eisen, werkt het naar behoren? Het product mag uitgepakt worden, maar de consument moet wel zorgvuldig met het product omgaan. Als het product door schuld van de consument beschadigd raakt, dan mag de handelaar de ontstane schade verrekenen met het terug te betalen bedrag.

 

Wijze van herroepen

Het product of de dienst is ontvangen, het blijkt niet te voldoen aan de eisen van de consument en dit alles valt binnen de herroepingstermijn. Wat nu? Herroepen kan op verschillende manieren, zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijk herroepen is aangeraden, omdat de consument zo kan bewijzen dat op de juiste wijze en binnen de herroepingstermijn het recht op retour is uitgeoefend. Sommige webshops hebben een herroepingsformulier opgesteld, dat door de consument ingevuld kan worden. De consument is echter niet verplicht hier gebruik van te maken.

 

Retourneren van de bestelling

De consument moet de geleverde producten binnen 14 dagen terugsturen naar de verkoper. Deze periode gaat in zodra de consument beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, en bij de handelaar heeft aangegeven de producten te willen terugsturen.

 

Terugbetaling

De herroeping van een product of dienst is gratis voor de consument. Binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, moet de handelaar de prijs van het product inclusief de retourkosten terugbetalen aan de consument. Hij mag dit niet uitbetalen in de vorm van een cadeaubon, tenzij de consument met een cadeaubon heeft betaald. De handelaar mag wel wachten met het terugbetalen tot hij het product weer heeft ontvangen. Heeft de consument voor een duurdere leveringswijze gekozen dan de aangekopen goedkoopste standaardlevering, dan draait hij zelf op voor de extra kosten.

 

Onder volledige terugbetaling vallen ook de bezorgkosten, administratiekosten en andere kosten die de consument heeft moeten betalen. Als de consument een of meerdere producten uit de bestelling houdt, dan krijgt hij alleen de kosten terug van de producten die hij terugstuurt, niet de bezorgkosten of administratiekosten. De consument kan wel opdraaien voor de directe kosten van het terugzenden, zoals de postzegels die hij op het pakket plakt. De handelaar moet een inschatting geven van deze kosten. Verdere kosten mag hij niet in rekening brengen.

 

Informeren over herroepingsrecht

De handelaar is verplicht om zijn (potentiële) klanten te informeren over het herroepingsrecht en de geldende voorwaarden. Dit moet via de algemene informatie op de website en de algemene voorwaarden, en moet het volgende bevatten:

 • Een procedure om te herroepen, zoals een herroepingsformulier. Dit moet de handelaar aanbieden, maar de consument is niet verplicht deze procedure te volgen.
 • Informatie over de herroepingstermijn en wanneer deze start.
 • De terugbetaaltermijn voor alle betaalde bedragen.
 • Wie welke kosten op zich neemt en een schatting van de kosten om een pakket retour te sturen. De consument moet deze retourkosten zelf betalen. Als dit niet duidelijk wordt vermeld dan is de consument deze kosten niet aan de handelaar verschuldigd.
 • Aanwezige uitzonderingen op het herroepingsrecht.
 • De regel dat de consument opdraait voor ontstane schade aan het product door het product uit te proberen. De consument hoeft dit enkel te vergoeden als deze regel vermeld is.

 

Vermeldt de handelaar bovenstaande gegevens niet, dan kan de herroepingstermijn worden verlengd met maximaal twaalf maanden.