Retourformulier

Laden...

Compatibele bestandsextensies om te uploaden: png, jpg, jpeg, gif

Compatibele bestandsextensies om te uploaden: png, jpg, jpeg, gif

Compatibele bestandsextensies om te uploaden: png, jpg, jpeg, gif

Compatibele bestandsextensies om te uploaden: png, jpg, jpeg, gif

Compatibele bestandsextensies om te uploaden: png, jpg, jpeg, gif

Compatibele bestandsextensies om te uploaden: png, jpg, jpeg, gif

Compatibele bestandsextensies om te uploaden: png, jpg, jpeg, gif

Compatibele bestandsextensies om te uploaden: png, jpg, jpeg, gif

Sorry, deze retour voldoet niet aan de retourvoorwaarden en kan daardoor niet aangemaakt worden.

Reden:Retourvoorwaarden:
Hoeveel dagen mag ik het product bewaren voordat ik het retourneer? Je hebt bij elke webshop van The Online Retail Company het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (via e-mail, mondeling of per post) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt ons ook een e-mail sturen via: klantenservice@serviceshops.nl. Vermeld hierbij altijd uw ordernummer. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent echter niet verplicht om de retour vooraf bij ons aan te melden. U kunt er ook voor kunnen kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. Mag ik het product uitproberen voordat ik het retourneer? Om het product goed te kunnen beoordelen mag je 14 dagen datgene doen wat redelijkerwijs nodig is. Probeer het product uit zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Wat redelijkerwijs toegestaan is, is o.a. het uit de verpakking halen van het product, tenzij de verpakking is verzegeld. Wij mogen kosten bij jou in rekening brengen indien je meer hebt gedaan dan noodzakelijk was om het product uit te proberen. Ik heb het product getest en toch geretourneerd, wat nu? Indien er gebruikssporen zichtbaar zijn en wij dit product niet als ‘nieuw’ kunnen doorverkopen, hebben wij het recht om kosten in mindering te brengen op het te crediteren bedrag. Wat kost retourneren? De kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening. De kosten verschillen per vervoerder. Raadpleeg hiervoor de website van de vervoerder. Wat is de status van uw retourzending? Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.